Jatkuvan kuntosalisopimuksen ehdot

Valittu sopimus: 11+1 kk jäsenyys kuntosalille

 • Jäsensopimus oikeuttaa kuntosalin rajattomaan käyttöön sen kulloinkin voimassa olevina aukioloaikoina
 • Veloitus tapahtuu Kunto-Wernerin lähettämällä laskulla tai suoraveloituksella 11 kuukauden ajan sopimuksen alkamisesta, 12. kuun ollessa ns. veloitukseton lomakuu.
 • Mikäli sopimusta ei irtisanota kahta kuukautta ennen sen umpeutumista, sopimus jatkuu aina uutena 11+1 kuukauden sopimuksena sen hetkisen vastaavan sopimushinnan mukaisesti.
 • Sopimuksesta laaditaan kaksi allekirjoitettua kappaletta, sopimusta tekevälle asiakkaalle ja Kunto-Wernerille.

Sopimusehdot

 • Sopimus on henkilökohtainen ja se oikeuttaa asiakkaan käyttämään kuntosalia sovitulla 11+1 kuukauden sopimuksen mukaisella kuukausiveloitushinnalla.
 • Jäseniltä ei peritä erillistä jäsen- eikä liittymismaksua.
 • Sopimushinta säilyy samana sopimuskauden ajan, mutta mahdolliset arvonlisäveron muutokset vaikuttavat vastaavasti hintaan.
 • Jäsen esittää jäsenkorttinsa jokaisella harjoittelukerralla Kunto-Wernerin henkilökunnalle. Jäsen voi hankkia käyttöönsä henkilökohtaisen Wellness System -harjoitteluavaimen.
 • Jäsenen tulee noudattaa henkilökunnan suullisesti tai kirjallisesti antamia menelmiin, ohjelmiin ja laitteisiin liittyviä ohjeita.
 • Jäsen on itse vastuussa terveydentilastaan ja että terveydentila mahdollistaa riskittömän osallistumisen Kunto-Wernerin tarjoamiin palveluihin.
 • Jäsenen tiedot rekisteröidään Kunto-Wernerin asiakastietokantaan, jonka jäsen hyväksyy tämän sopimuksen allekirjoituksella.

Yleiset sopimusehdot

 • Mikäli asiakas haluaa irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden (12kk), irtisanomisaika on 2 kuukautta alkaen seuraavan laskutuskauden alusta. Silloin asiakasta veloitetaan normaalin hinnaston 1 kuukauden kuntosalikorttia vastaavan hinnan mukaan kuukausista sopimuksen alusta irtisanomisajan loppun.
 • Jäseneltä laskutetaan jokaisen kuukauden harjoittelumaksu etukäteen ja suorituksen tulee olla Kunto-Wernerin tilillä ennen kunkin harjoittelukuukauden alkua. Mikäli maksu viivästyy eräpäivän jälkeen asiakkaasta johtuvista syistä enemmän kuin neljätoista (14) päivää, on Kunto-Wernerillä oikeus sanoa sopimus irti päättymään 2 kuukauden kuluttua alkaen seuraavan laskutuskauden alusta ja veloittaa asiakkaalta normaalin hinnaston 1 kuukauden kuntosalikorttia vastaavan hinnan mukaan kuukaudet sopimuksen alusta irtisanomisajan loppuun. Kunto-Wernerillä on oikeus siirtää tätä sopimusta koskevan maksuliikenteen hoito kolmannelle osapuolelle.
 • Mikäli jäsen hävittää jäsenkorttinsa, on siitä ilmoitettava välittömästi Kunto-Werneriin.
 • Jäsenen on välittömästi ilmoitettava mahdollisista henkilötietoihinsa liittyvistä nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksista.
 • Kunto-Werner ei vastaa jäsenen tai muiden terveysliikuntakeskuksessa vierailevien omaisuudesta mahdollisen varkauden, murron tai vahingon sattuessa. Kunto-Werner ei vastaa jäsenelleen aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuudesta tai toisen vieralijan toiminnasta tai huolimattomuudesta.
 • Terveysliikuntakeskus Kunto-Werner pidättää itsellään oikeuden tarjoamiinsa palveuihin, aukioloaikoihin ja yleisiin asiakkuusehtoihin liittyviin muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan Kunto-Wernerin kotisivuilla, sekä ilmoituksin Kunto-Wernerin tiloissa.
Tiedustele lisää numerosta 010 271 2370.
Klikkaa nähdäksesi yhteystietomme.