Fysioterapeutti kotiin

  Meillä on kokemus ja osaaminen ikääntyneiden sekä muistisairaiden kuntoutuksessa

  Fysioterapeuttimme tekevät koti- ja asiakaskäyntejä asiakkaan toivomusten sekä tarpeiden mukaan palvelutaloon, kotiin, kuntosalille, uimahalliin ja työpaikalle. 
  • Tyypillisesti kotikäyntien kohderyhmä on ikäihmiset, muistisairaat sekä neurologiset asiakkaat, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt.
  • Kotona tapahtuvan fysioterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen tai parantamien, sekä päivittäisissä askareissa selviytymisen tukeminen.
  • Fysioterapian tai kuntoutuksen sisältö ja tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti sen hetkinen tarve ja elämäntilanne huomioiden. Kotona toteutettu fysioterapia yhdistää hoidon tehokkaasti henkilön omaan arkeen ja toimintaympäristöön.
  • Ikääntyneiden fysioterapiassa huomioimme aina kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn, tarpeet, terveydentilan, elämäntilanteen ja ympäristötekijät. Kuunteleminen on keskeinen osa ikääntyneen fysioterapiaa ja kuntoutusta.
  • Käyttämämme fysioterapiamenetelmät perustuvat aina hyvään fysioterapiakäytäntöön, fysioterapiasuosituksiin ja tutkittuun tietoon.

  Meitä ikääntyneiden ja muistisairaiden parissa työskenteleviä osaavia ja kokeneita fysioterapeutteja tarvitaan erityisesti silloin, kun ikääntyneen henkilön toimintakyky ja arjessa selviäminen heikentyvät.

  • Fysioterapiassa voidaan harjoitella muun muassa tasapainoa, vartalon liikkuvuutta, lihasten voimaa ja kotona tai kodin ulkopuolella tarvittavia taitoja lisäämään omatoimisuutta sekä elämänlaatua. Tuomme mukanamme aina kulloinkin tarvittavat harjoitus- ja hoitovälineet. Fysioterapiakäynnit voivat sisältää harjoitteiden lisäksi myös manuaalista käsittelyä lihasten rentouttamiseksi.
  • Fysioterapialla pystymme vaikuttamaan myös etenevän sairauden myötä tapahtuvaa toimintakyvyn heikentymistä, ilmenevien kipujen lievittämistä, sekä ehkäisemään ja myöhäistämään siirtymistä palveluasumisen piiriin.

  Kaikilla meillä on toiveena ja oikeutena elää täyttä elämää, myös iän karttuessa.
  Ikääntyneen selvityminen ei ole vain omaisten huoli, se on myös itse ikääntyneen mielessä.

  • Ennaltaehkäisevää, ennen vaivojen ja toimintakyvyn alentumaa tapahtuvaa fysioterapiaa ei tule myöskään koskaan unohtaa. Arvioimme myös apuvälinetarpeet ja ohjaamme apuvälineiden käytön.
  • Fysioterapia tarjoaa myös oivan avun leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen. Usein asiakas kotiutuu sairaalasta ilman yksilöllistä tai henkilökohtaisia tarpeita huomioon ottavaa kuntoutussuunnitelmaa. Haluamme olla mukana tukemassa asiakasta pääsemään mahdollisimman nopeasti takaisin normaaliin arkeen ja elämänrytmiin.
  • Palvelutaloissa tapahtuvassa kuntoutuksessa teemme yhteistyötä myös hoitohenkilökunnan kanssa muun muassa apuvälinetarpeiden kartoituksessa, sekä toimintakyvyn ja sen vaihteluiden seurannassa. Usein teemme myös hyvinkin tiivistä yhteistyötä omaisten kanssa, mikäli asiakas ja omaiset näin toivovat.

  Fysioterapia on hyvä aloittaa ajoissa, ennen kuin voimat ja jaksaminen ovat oleellisesti heikentyneet.

  • Teemme kotikäyntejä myös lääkärin lähetteellä, tällöin lähetteessä on oltava valittuna kohta "fysioterapia annettava potilaan kotona".
  • Hyväksymme maksuvälineinä myös KELA:n, Porvoon kaupungin, Valtionkonttorin ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset.
  • Kotona toteutettuun fysioterapiaan lisäämme kotikäyntilisän +50%. Katso hinnasto.

  Ota yhteyttä ja tiedustele jo ensimmäistä kotikäyntikartoitusta.

   

  Varaa oma aikasi numerosta 010 271 2370.
  Klikkaa nähdäksesi yhteystietomme.