Hyvä kunto auttaa jaksamaan

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille terveysliikunta- ja kuntoutuspalveluja, jotka tähtäävät henkilöstön jaksamisen, hyvinvoinnin, sekä omaehtoisen liikkumisen ja hyvän kunnon tukemiseen. 

Hyvinvoiva ja tehokas organisaatio tuottaa enemmän

Hyvä kunto ja suorituskyky auttavat todistetusti jaksamaan työssä paremmin. Myös työn tuottavuus paranee henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittyessä.

 • Tarjoamme organisaatiollenne monipuolisia hyvinvointipalveluja räätälöidysti teille sopivaan tapaan. 
 • Voimme aloittaa tavoitteellisen yhteistyön vaikka tekemällä henkilöstöllenne kuntotestit ja niiden perusteella jokaiselle yksilöllisen motivoivan kuntosuunnitelman. 
 • Ohjelmaan voi kuulua luentoja, ravintoterapeutin tuki, ryhmätapaamiset terveysliikuntasalillamme, tutustumiset eri liikuntamuotoihin ja luonnollisesti tavoitteiden toteutumisen seurannat uusintatestein. Kuntoremontti kanssamme tähtää saavutetun kuntotason säilyttämiseen ja hallittuun kehittämiseen kuuriluontoisen pyrähdyksen sijaan.
 • Kunto-Werner tarjoaa myös fysikaalisia hoitoja ja kuntoutusta työterveyshuoltonne lähetteiden mukaisesti.
 • Liikuntapalvelut voi meillä maksaa kaikilla liikuntaseteleillä, -passeilla ja -korteilla. 

Hyvinvointipäivät, kuntotestaukset, kunto-ohjelmat, luennot, monipuoliset hyvinvointi ja kunto -paketit, fysioterapia työperäisiin rasituksiin ja sairauksiin, ennaltaehkäisevä fysioterapia

Henkilökunnan hyvinvointi = Säästöä isolla ässällä

 • Henkilökunnan terveyden edistäminen johtaa huomattavasti pienempiin sairaspoissaolomääriin.
 • Lisääntynyt liikunta-aktiivisuus on todistetusta vahvassa yhteydessä pienempään sairauspoissaolojen riskiin.
  • 2-3 kertaa viikossa liikkuvilla työntekijöillä on 4,5 päivää vähemmän sairauspäiviä vuodessa kuin niillä, jotka liikkuvat enintään kerran viikossa.
 • Liikunta-aktiivisuuden lisääminen vähäisestä tai kohtuullisesta rasittavaan johtaa tuoreen tutkimustiedon mukaan pienempään työkyvyttömyyseläkkeen riskiin.

 

 • Suuri osa työikäisistä viettää noin puolet valveillaoloajastaan työpaikalla. Työllä on hyvin suuri vaikutus työikäisten elämään, päivittäiseen liikunta-aktiivisuuteen sekä päivittäisen stressin määrään.
 • Tänä päivänä työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamiseen työssä uhkaavat erityisesti terveyden kannalta liian vähäinen liikunta-aktiivisuus sekä työperäinen stressi. Tämä aiheuttaa merkittäviä terveydenhuollon, sairauspoissaolojen sekä ennenaikaisen eläkkeelle joutumisen aiheuttamia kustannuksia.
 • Liikunta vähentää todistetusti fyysisistä vaivoista johtuvia poissaoloja, sekä myös mielenterveyssyistä johtuvia poissaoloja töistä.
 • Henkilön hyvä fyysinen kunto, sekä terveydelle edullinen kehonkoostumus ovat yhteydessä pienempään koettuun työstressiin. Ne ovat myös merkittävässä roolissa työpäivän jälkeisen yön unenlaatuun ja kehon palautumiseen.
 • Fyysinenkin työ tarvitsee rinnallensa vapaa-ajan liikuntaa. Vain työn fyysinen kuormittavuus ei ole riittävä toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Vaikka työ itsessään olisi fyysistä ja liikunnallista, se ei poista vapaa-ajan liikunnan tarvetta

 • Tuore Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston väitöskirja korostaa, kuinka keski-ikäisiä työntekijöitä todella kannattaa työpaikoilla kannustaa liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen.
 • Hyvinvoiva sekä fyysisesti hyvässä kunnossa oleva henkilöstö tuo konkreettisia säästöjä.
 • Henkilökunta, joka voi hyvin tekee työnsä tehokkaasti, on sairaslomalla entistä harvemmin sekä kestää paremmin työn aiheuttamaa stressiä. Jokainen vähentynyt poissaolo tuo yritykselle säästöjä ja tuottavuus kasvaa.
 • Liikunnallisten henkilöstöetujen tarjoaminen on viesti henkilöstölle, että yritys todella välittää heistä ja heidän hyvinvoinnistaan.
 • Henkilöstön hyvinvointiin ja henkilöstöliikunnan tukemiseen panostetaan entistä enemmän. 10 vuodessa rahallinen panostus on kasvanut yli 70%:lla.
 • Haluamme olla mukana organisaatiosi hyvinvoinnin kehittämisessä. Tarjoamme monipuoliset palvelut henkilöstösi hyvinvointiin.

 

Suunnitellaan yhdessä kuinka voimme auttaa teidän henkilöstöänne voimaan paremmin!

 

 

Soita ja tiedustele lisää 
numerosta 010 271 2370.
Klikkaa nähdäksesi yhteystietomme.

 

 

 

Lähetä tarjouspyyntö yhteydenottolomakkeen
kautta.